Dušan Vujović

Dušan Vujović srpski je ekonomista te političar i trenutno vrši funkciju ministra finansija u Vladi Republike Srbije.

Obrazovanje

Osnovnu i srednju školu Dušan je pohađao u rodnom Požarevcu, a 1974. godine diplomirao je na beogradskom Ekonomskom fakultetu. Na istome je fakultetu 1977. godine magistrirao na temu cost-benefit analize i 1984. doktorirao na području makroekonomskih strukturnih modela. Kao najbolji student u generaciji dobio je nagradu Sveučilišta u Beogradu.

Nakon doktorata preselio se u SAD gde je 1990. završio svoje post-doktorsko obrazovanje na Sveučilištu Berkli u Kaliforniji, na području primene strukturnih modela opšte ravnoteže na analizu strukturnih reformi u tranzicijskim ekonomijama.

Govori engleski i ruski jezik.

Privatni život

Dušan je rođen 22. srpnja 1951. godine u Požarevcu. Oženjen je i ima dvoje dece. Supruga Ljubica s decom živi u SAD-u.

Posao

Svoju poslovnu karijeru započeo je u novembru 1974. godine kada se zaposlio kao asistent u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, a od oktobra 1975. radi kao asistent na Ekonomskom fakultetu, takođe u Beogradu.

1979. godine zapošljava se kao ekonomist u programu young professionals u Svetskoj banci. Između 1985. i 1992. radio je kao docent i izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu te u Institutu za statistiku, i to kao rukovodioc projekta makroekonomskog modeliranja za potrebe Savezne Vlade SFRJ.

U Svetskoj banci od 1992. do 1997. godine vodi program stručnog usavršavanja ekonomskih kadrova zemalja u tranziciji iz istočne i južne Evrope, Sovjetskog saveza, Kine i Vijetnama. Taj su program organizovale Svetska banka, MMF, EBOR, BMP iz Bazela, STO, OECD i EU, a pohađalo ga je više od 500 kadrova iz nabrojanih zemalja.

U periodu od 1998. do 2001. predvodi stručne timove Svetske banke koji rade na programima makroekonomske analize, javne administracije, sudstva itd. Od 2001. do 2003. bio je predstavnikom Srbije i Crne Gore u Savetu direktora Svetske banke, a od jula 2003. pa do kraja 2006. upravlja programom Svetske banke u Ukrajini.

U razdoblju od 2007. pa sve do 2011. radi kao ekonomist za ogranak Svetske banke u Evropi i centralnoj Aziji, a potom u neovisnom odeljenju za procenu rada Svetske banke. Od 2011. godine radio kao konzultant USAID-a i Svetske banke na području inovacija i porezne reforme.

Takođe radi kao redovni profesor ekonomije na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju te kao profesor na Sveučilišta Singidunum.

Izabran je za ministra ekonomije 2014. godine, a nakon ostavke Lazara Krstića u junu 2014. postavljen je na funkciju ministra finansija, a tu funkciju vrši i u novoj Vladi Srbije, izabranoj u kolovozu 2016. godine.

Član je predsedništva Saveza ekonomista Srbije te glavni urednik časopisa Financije.

Najveća postignuća

Kao najveća postignuća Dušana Vujovića možemo nabrojati njegov uspeh u sklopu Svetske banke te post-doktorsko obrazovanje u SAD-u.

Takođe, Dušan je zaslužan za stvaranje te provođenje aranžmana iz predostrožnosti, vrednog 1,2 milijarde eura, a kojeg je Vlada Srbije započela s MMF-om tokom 2015. godine s ciljem da Srbija izađe iz recesije. Za taj ga je pothvat časopis Global Market, kojeg izdaju MMF i Svetska banka, proglasio ministrom godine na području finansija.

Ukoliko pronađete grešku u tekstu ili želite nešto da dodate, javite nam u komentaru ispod biografije. Ukoliko želite da objavimo biografiju koje još nema na stranici, pošaljite nam e-mail na adresu [email protected].

Komentiraj

*