Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja Internet portala Poznati.info

Korišćenjem internetske stranice poznati.info (u daljem tekstu PORTAL) dajete saglasnost za poštovanje odredbi ovog Ugovora o navedenim pravilima korišćenja. Ako se ne slažete sa navedenim, molimo vas da ne koristite našu internetsku stranicu.

Ograničenja u upotrebi materijala

Materijali na internet stranici PORTALA zaštićeni su autorskim pravom, pravom intelektualne svojine i drugim pravima firme Informativka d.o.o. (u daljem tekstu PREDUZEĆE) ili drugih pravnih lica. Sadržaj, grafike, baze podataka, HTML kod i ostalo, intelektualna su svojina PREDUZEĆA ili drugih pravnih lica i zaštićeni su važećim zakonskim pravima u Republici Srbiji. Ako želite da koristite naše materijale u obrazovne svrhe, slobodno nam se javite.

Prenoos sadržaja

Materijali sa PORTALA takođe ne smeju kopirati, izdavati, prevoditi, ili na bilo koji drugi način distribuirati ako se ne navodi izvor (uključujući veze prema izvornom članku ili naslovnoj stranici PORTALA).

Vlasništvo baza podataka, licence (dozvole) i upotreba

PREDUZEĆE je vlasnik PORTALA. PREDUZEĆE i njegovi saradnici zadržavaju sva prava  ovim ugovorom, i nikakva prava intelektualne svojine nije prenosivo. PREDUZEĆE vam ovim dodeljuje neekskluzivnu i neprenosivu dozvolu za korišćenje baze podataka na stranicama PORTALA. Baze podataka se mogu koristiti samo za uvid u informacije, za njihovo izdvajanje do mere opisane u tekstu koji sledi. Čitanjem ovog ugovora, pristajete na korišćenje informacija iz baza podataka PORTALA, jedino za vašu privatnu upotrebu i interne svrhe – vašeg doma ili vašeg posla, što  podrazumeva da to nije prodaja ili prenos informacija, objavljivanje, distribucija, prenos ili reprodukcija bilo kojih dela iz baze podataka (bilo direktno ili u rezimeu, selektivnom ili tabelarnom obliku). Možete da napravite ograničen broj kopija, u mašinskoj formi ili u štampanom obliku, što je dovoljno za gore pomenute dozvoljene svrhe. Ništa ovde pomenuto ne daje vam pravo da kreirate bilo kakve baze podataka, direktorijuma ili publikacija u štampanom obliku –  iz ili od baza podataka, bilo za interno ili za eksterno korišćenje.

Garancija, odgovornost

PREDUZEĆE se odriče svih garancija, izričitih ili podrazumevanih, uključujući, ali ne ograničavajući se na mogućnost prodaje u određene svrhe. PREDUZEĆE ne zahteva da funkcije sadržane u materijalima sadrže greške, da se ispravljaju nepravilnosti ili da server PREDUZEĆA ne sadrži viruse i druge štetne komponente. PREDUZEĆE ne garantuje ispravnost i tačnost upotrebe, kao i rezultate upotrebe materijala dostupnih na PORTALU. Vi (a ne PREDUZEĆE) preuzimate kompletne troškove svih potrebnih popravki, servisiranja ili ispravljanja. Važeći zakon možda neće dozvoliti izuzeće podrazumevanih garancija, pa se izuzeće možda neće odnositi na vas. PREDUZEĆE ni u kom slučaju neće biti odgovorno za štetu nastalu usled nesavesne ili neprofesionalne upotrebe materijala na PORTALU, čak iako su PREDUZEĆE ili njegovi ovlašćeni predstavnici upozoreni na mogućnost takve štete. Zakon možda ne dozvoljava ograničenja ili izuzeće odgovornosti za slučajnu ili logičku štetu, pa se ovo ograničenje ili izuzeće možda neće odnositi na vas.

Informacije na veb stranicama PORTALA pripremljene su pažljivo i profesionalno, ali PREDUZEĆE ne može biti odgovorno za posledice njihove primene. Svi podaci na PORTALU dostupni su za korišćenje jedino u svrhu informisanja. Informacije sadržane na PORTALU nisu namenjene pružanju pravnih, finansijskih ili poreskih saveta, niti bilo kakvih drugih sličnih pojedinačnih saveta ili saveta kompanijama. Usluge opisane na PORTALU nude se samo u pravnoj nadležnosti gde se mogu legalno ponuditi. Informacije na PORTALU nisu sveobuhvatne i ograničene su na informacije dostupne PREDUZEĆU.

Veze, obeležja i robne marke

PREDUZEĆE kao jedini vlasnik PORTALA nije nužno povezan sa veb stranicama čiji su linkovi i veze ovde navedeni i ne odgovara za njihov sadržaj. Povezane stranice su ovde isključivo za vas, kako bi doprineli pogodnosti korišćenja PORTALA, i zato im pristupate na sopstveni rizik. Postojanje veza do drugih veb lokacija i preporuka za određene proizvode, usluge ili publikacije koji nisu deo PORTALA i njegovih pomoćnih i povezanih veb lokacija ne znači dadozvolu PREDUZEĆA da ih se koristi.

Određena imena, grafike, obeležja robnih marki, ikone, dizajn, reči, naslovi i fraze na PORTALU mogu predstavljati zaštitne znakove, imena ili znakove usluga PREDUZEĆA ili njegovih zasebnih jedinica. Prikazivanje zaštitnih znakova na PORTALU ne podrazumeva dozvolu njihovog korišćenja u bilo koje svrhe. Svako neovlašćeno kopiranje, snimanje, modifikovanje, reprodukcija zaštitnog znaka i/ili ostalog sadržaja ovog PORTALA može predstavljati kršenje važećih zakona o zaštitnim znakovima i/ili zakonima o kopiranju u Republici Srbiji i osoba može biti podložna odgovarajućim pravnim radnjama.

Tajnost (poverljivost) kodova, šifri i informacija

Vaš pristup ovom PORTALU podrazumeva strogu tajnost pretplatničkog koda, korisničkog imena, korisničkog ID-a, korisničke lozinke i svih informacija koje su vam dostupne putem dobijene lozinke za pristup veb lokaciji PORTAL-a. Kopiranje ili javno otkrivanje takvih informacija je zabranjeno..

Ostalo

Ovaj Ugovor o pravilima korišćenja odnosi se na bilo koji pristup PORTALU. PREDUZEĆE kao jedini vlasnik PORTALA, zadržava pravo promene ovog Ugovora – izdavanjem nove verzije dokumenta koja će važiti od datuma objavljivanja na PORTALU, uključujući i pravo ukidanja pristupa PORTALU bez prethodnog obaveštenja korisnicima. Svaki pristup informacijama na PORTALU biće zasebna i diskretna transakcija.

Ova pravila korišćenja ne smeju biti ustupljena bez unapred date pismene dozvole PREDUZEĆA i isti će se tumačiti i primenjivati u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

Kraj

Ovaj Ugovor važi sve dok jedna od stranaka ne raskine. Ovaj ugovor možete raskinuti u bilo kom trenutku, uništavanjem svih materijala dobijenih putem bilo kojeg internet portala u vlasništvu PREDUZEĆA i sve povezane dokumentacije, kao i svih kopija i instalacija povezanih s tim, bez obzira jesu li navedeni u pravilima ovog Ugovora ili ne.