Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja Internet portala Poznati.info

Upotrebljavajući web stranice poznati.info (u daljem tekstu PORTAL) dajete svoj pristanak na poštovanje odredbi ovog ugovora o navedenim pravilima upotrebe. Ako se sa istima ne slažete, molimo vas da ne koristite navedeni internet portal.

Ograničenja u upotrebi materijala

Materijali na web stranicama PORTALA zaštićeno su autorsko pravo firme Informativka d.o.o., Zagreb, Hrvatska (u daljem tekstu DRUŠTVO) ili drugih pravnih osoba. Tekstovi, grafike, baze podataka, HTML kod i ostalo, intelektualno su vlasništvo DRUŠTVA ili drugih pravnih osoba te su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima. Ukoliko želite naše materijale koristiti za edukacijske svrhe, slobodno nam se javite i rado ćemo vam izaći u susret.

Prenošenje sadržaja

Materijali sa PORTALA takođe ne smeju biti kopirani, izdavani, prevođeni, ili na bilo koji drugi način distribuirani ukoliko se ne navodi izvor (uključujući linkove prema izvornom članku ili naslovnoj stranici PORTALA).

Vlasništvo baza podataka, licence (dozvole) i upotreba

DRUŠTVO je vlasnik PORTALA. DRUŠTVO i njegovi saradnici zadržavaju sva prava  ovim ugovorom, i ni jedno pravo intelektualnog vlasništva nije prenosivo. DRUŠTVO vam time dodeljuje ne ekskluzivnu i neprenosivu dozvolu za upotrebu baza podataka na web stranicama PORTALA. Baze podataka se mogu upotrebiti samo za uvid u informacije, te za vađenje istih, u opsegu (razmjeri) opisanom u tekstu koji sledi. Čitanjem ovog ugovora, obvezujete se na korišćenje informacija iz baza podataka PORTALA, jedino za vašu privatnu upotrebu i interne ciljeve – vašeg doma ili vašeg posla, uz šta se podrazumijeva da to nije prodavanje ili posredovanje informacija, izdavanje, distribuiranje, prenošenje ili reprodukovanje bilo kojeg dela baze podataka (bilo direktno ili u sažetoj, selektivnoj ili tabelarnoj formi). Možete napraviti ograničeni broj kopija svakog outputa, u machine-čitajućoj formi ili u hard copy formi, što je dovoljno za gore spomenute dozvoljene ciljeve. Ništa ovde spomenuto ne daje vam pravo kreiranja bilo kakvih baza podataka, direktorijuma ili hard copy publikacija – iz ili od baza podataka, niti za internu, niti za eksternu upotrebu.

Garancija, odgovornost

DRUŠTVO se odriče svih garancija, izričitih ili posredno izraženih, uključujući, ali ne ograničavajući se na mogućnost prodaje u određene svrhe. DRUŠTVO ne traži da će funkcije sadržane u materijalima biti oslobođene grešaka, da će nepravilnosti biti ispravljene, kao ni da je server DRUŠTVA oslobođen virusa te ostalih štetnih komponenti. DRUŠTVO ne garantuje ispravnost i tačnost upotrebe, te rezultate upotrebe materijala dostupnih na web stranicama PORTALA. Vi (a ne DRUŠTVO) preuzimate kompletne troškove svih potrebnih popravki, servisiranja ili ispravljanja. Zakon koji je na snazi možda neće dopustiti isključenje implicitnih garancija pa je moguće da se spomenuto isključenje ne odnosi na vas. Niti u jednom slučaju DRUŠTVO neće biti odgovorno za štete proizašle iz nemarne ili nestručne upotrebe materijala na web stranicama PORTALA, čak i ako su DRUŠTVO ili njegovi autorizovani zastupnici bili upozoreni na mogućnost takvih šteta. Zakon možda ne dopušta ograničenja ili isključivanje odgovornosti za slučajne ili logične štete, pa je moguće da se ovo ograničenje ili isključenje ne odnosi na vas.

Informacije na web stranicama PORTALA pripremljene su pažljivo i stručno, no DRUŠTVO ne može odgovarati za posledice njihove primene. Svi podaci na web stranicama PORTALA dostupni su za upotrebu jedino u svrhu informisanja. Namena informacija sadržanih na web stranicama PORTALA nije pružanje pravnih, finansijskih ili poreznih saveta, ili bilo kojih drugih sličnih individualnih saveta ili saveta za kompanije. Usluge opisane na web stranicama PORTALA ponuđene su samo u pravnu nadležnost gde mogu biti legalno ponuđene. Informacije na web stranicama PORTALA nisu sveobuhvatne te su iste ograničene informacijama dostupnima DRUŠTVU.

Linkovi i obeležja, robne marke

DRUŠTVO kao jedini vlasnik web stranica PORTALA nije nužno povezan sa web stranicama čiji su linkovi ovde navedeni i ne odgovara za njihov sadržaj. Pridružene web stranice služe isključivo vama, kako bi doprineli praktičnosti upotrebe PORTALA te im stoga pristupate uz vlastiti rizik. Postojanje linkova za ostale web stranice te preporuke za određene proizvode, usluge ili publikacije koje nisu deo PORTALA te njegovih pomoćnih i pridruženih web stranica ne znači dopuštenje DRUŠTVA za njihovo korišćenje.

Određena imena, grafike, obeležja robnih marki, ikone, dizajn, rieči, naslovi i fraze na PORTALU mogu činiti zaštitne znakove, imena ili znakove usluga DRUŠTVA ili njegovih zasebnih jedinica. Izlaganje zaštitnih znakova na PORTALU ne podrazumijeva dozvolu njihovog korišćenja u bilo kakve svrhe. Svako neautorizovano kopiranje, snimanje, modifikovanje, reprodukcija zaštitnog znaka i/ili ostalog sadržaja ovog PORTALA može značiti kršenje zakona o zaštitnim znakovima i/ili zakonima o kopiranju te osoba može biti podvrgnuta odgovarajućem pravnom postupku.

Tajnost (poverljivost) kodova, šifri i informacija

Vašim pristupom na ovaj PORTAL, podrazumeva se stroga povjerljivost i tajnost pretplatničkog koda, korisničkog imena, korisničkog ID-a, korisničke šifre, te svih vama dostupnih informacija do kojih ste došli putem dobijene šifre za pristup web stranicama PORTALA. Zabranjeno je kopiranje ili bilo kakvo javno iznošenje takvih informacija.

Ostalo

Ovaj ugovor o pravilima upotrebe odnosi se na svaki pristup PORTALU. DRUŠTVO kao jedini vlasnik PORTALA, zadržava pravo izmene ovog Ugovora – izdavanjem nove verzije dokumenta koja će biti važeća od datuma objavljivanja iste na ovoj web stranici. Svaki pristup informacijama na PORTALU biće zasebna i diskretna transakcija.

Ova pravila o upotrebi ne smeju biti ustupljena bez unapried datog pismenog dopuštenja DRUŠTVA, te će se isti tumačiti i provoditi u skladu sa Zakonima.

Kraj

Ovaj Ugovor važi sve dok ga ne raskine jedna od stranaka. Ovaj ugovor možete raskinuti u bilo koje vreme, uništavajući sve materijale do kojih ste došli putem bilo koje web stranice u vlasništvu DRUŠTVA, te svu povezanu dokumentaciju, kao i sve kopije i instalacije vezane za to, bez obzira na to jesu li navedeni u pravilima ovog Ugovora.